1/2

MESAFELİ SASTIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı : KAYNAR GRUP ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. PETROL SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

İnternet sayfası : www.rotadoor.com

E-posta : info@rotadoor.com

Adresi :İkitelli Keresteciler Sitesi 23. Sok. No:19-21 Başakşehir/İstanbul

Telefon : 0212 670 0606 / 0532 111 5472

1.2- ALICI:

ALICI, SATICI'ya ait www.rotadoor.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişi tamamlayan kişidir. Alıcı'ya ait, isim ve iletişim bilgileri, fatura ve teslimat adresi bu maddede belirtilir.

Sipariş tamamlandığında ALICI ve SATICI bilgilerini ayrıca sipariş detaylarını içeren, SATIŞ SÖZLEŞMESİ belgesi, taraflara e-posta olarak iletilir. Ayrıca ALICI ve SATICI'nın yazdırılabileceği ve bilgisayara kaydedilebileceği şekilde kopyası oluşturulur.

1.3 ÜRÜN (HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ belgesinin bu kısımda Sipariş Formu bulunur. ALICI'nın SATICI'ya ait www.rotadoor.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünler ve sipariş tutarı bildirilir. Sipariş formu sözleşmenin parçasıdır. SATIŞ SÖZLEŞMESİ belgesi, şartları kabul edilerek sipariş tamamlandığı zaman oluşturulur.

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.rotadoor.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı yukarıda MADDE 1'dek nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün veya hizmetlerin satışı ve teslimi için ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER) ve SİPARİŞ DETAYLARI

3.1- Ürünlerin model numarası, cinsi ve türü, miktarı, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak), ve ödeme şekli, MADDE 1'de belirtildiği gibidir.

3.2- ALICI, bankalara ait kredi kartları kullanılması durumunda, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sipariş esnasında veya sipariş zamanını takiben 3 saat içerisinde ALICI, ödemeyi tamamlamaz ise, SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

3.3- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat Adresi, Teslim Edilecek Kişi veya firma, Fatura Adresi, MADDE 1'de belirtilmiştir.

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI'nın sipariş esnasında belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir. Teslimat adresi, fatura adresinden farklı ise, sipariş edilen ürünler, faturası ile birlikte teslimat adresine gönderilir. İrsaliyesiz, faturasız olarak gönderilmez.

Kargo Ücreti : Sipariş formunda aksi belirtilmedikçe, kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacaktır. İade, değişim durumlarında kargo ücreti satıcı mesulündedir.

3.4- Garanti kapsamı dışındaki bazı durumlar: Çevresel şartlar veya yanlış kullanımdan oluşan arızalar. Su basması, ürünlerin kullanım sırasında darbe alması, çizilmesi gibi durumlarda oluşan arıza ve hasarlara sahip ürünler, kutusu kırık, yanık, ezik veya deformasyonlu olan ürünler garanti dışıdır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.rotadoor.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI'ya aittir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya , e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır

ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda ve ALICI tarafından ambalajı açılmış olan ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinde, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Kutusu açılmış, etiketi sökülmüş veya zarar görmüş elektronik ürünlerde, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, için, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması gereklidir.

MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nunda yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Sipariş, kargoya verildikten sonra ALICI tarafından iptal edilmesini talep edilirse Madde 4 ve 5 hükümleri geçerlidir.

SATICI, ALICI ve Zaman : Satış Sözleşmesinde MADDE 1'de belirtilir.

BAGLANTILAR

  • Gri Facebook Simge
  • Gri Instagram Simge
  • Gri LinkedIn Simge
  • YouTube - Gri Çember

Rotadoor yenilenen yüzüyle 1955'ten buyana süregelen üretim ve ticaret anlayışının üçüncü kuşak yansımasıdır.Bu sitede en güncel haliyle şık iç oda kapı modellerini inceleyebilir ve online olarak satın alabilirsiniz.Ürünler arasında pvc kaplama kapı(membran kapı),melamin kapı,ahşap kaplama kapı,lake kapı,çelik kapı,mdf kapı,amerikan panel kapı,masif ahşap kapı gibi bir çok ürün seçeneğini bulabilirsiniz.Rotadoor'a bakmadan tercih yapmayın.En iyi olanını daha iyiye ulaştırmak için....sadece kapı...."yaşam alanınızı ev'e dönüştüren kapılar"

Mesafeli Satış

Sözleşmesi